2017. október 21., szombat

Luther himnusza, a 46. zsoltár Re-formerz és Reform-girls hangon


Re-formerzLuther-himnusz citerakísérettel:


Reform-girlsA 46. zsoltár átirata


Az Istent féli a mi népünk,
Ha Benne bízunk, mi nem félünk,
Ő segít nekünk mindenben,
Csak Benned bízunk Istenem.
A bátorságunk Tőled kapjuk,
S mi a szívünket Néked adjuk,
Te kísérsz minket éltünkben,
S mi követünk a szívünkben.

Ha a sátán minket megkísért,
Mi könyörgünk majd erős szívért,
Hogy a próbát kiállhassuk,
S a bűnnel szembe szállhassunk.
Veled leszünk, mi hős harcosok,
A harcban kezünk irányítod.
Fegyverünk békesség és hit,
Az ördög meg nem szégyenít.


2017. október 20., péntek

Feladatok értékelése – 2. részeredményHárom feladat értékelését végeztük el a héten, miközben az alkotásokból válogatott anyagot folyamatosan közöljük. Hét közben az „újrafordított” bibliai történetek kerültek sorra, hétvégén Luther-himnuszok következnek. Alább megosztjuk a feladatok értékelésének fő szempontjait, és néhány megjegyzést, tanulságot.


Az értékelés szempontjai:

Virágvasárnap mai szemmel

Egy irányba
Máté 21,1–14

Mikor Jézus tanítványaival Jeruzsálem közelébe ért az Olajfák hegyéhez, elküldte két tanítványát, hogy menjenek el, és hozzanak neki a szomszéd faluból egy motort, amivel elmehet majd az ünnepségre. Ők el is mentek, nem sokkal később pedig már vissza is értek vele.

Jézus Jeruzsálemben egy parkolóban hagyta a motort, onnan gyalog ment tovább. Az utcákat ellepték rajongói, akik közül sokan megállították, hogy csináljanak egy szelfit.

Végigment a vörös szőnyegen, ahol biztonsági őrök védték a sokaságtól, de itt is rengeteget fényképezkedett, viszont a tömeg nagy része fel volt háborodva, amiért Jézus nem öltözött ki eléggé az eseményhez, sokan abban is kételkedtek, hogy valóban Isten fia halad el előttük, mert gazdagnak hitték, de nem látszott rajta, hogy sokat költött volna ruháira.

Ezután adott még egy-két interjút, de ez nem tartott sokáig, ezért sietett a templomba, ahol viszont kellemetlen meglepetés érte: árusok kínálták neki termékeiket, de neki ez persze nem tetszett. Felforgatta asztalaikat, amiért piacot csináltak az apja házából. Miután meggyógyította a betegeket, vissza is sietett a parkolóba, és már ott sem volt.


2017. október 19., csütörtök

Jézus meggyógyítja a bénát


Reformáltak


Márk evangéliuma 2,1–12

Egyik nap, mikor Jézus tanított, egy béna embert ágyon fekve próbáltak Jézushoz odavinni a barátai, de a sok ember elállta az útjukat. Mivel az ajtón nem jutottak be, ezért a ház oldalán lévő lépcsőn felvitték a tetőre. Azért, hogy béna barátjukat Jézushoz juttassák, a lehetetlent leküzdve elkezdték megbontani a tetőt. Kötelet kötöttek az ágyhoz, és leeresztették a tetőn lévő lyukon keresztül Jézus elé. A sokaság, akik Jézust hallgatták, megdöbbentek. Jézus látta, hogy mennyire hisznek benne a béna barátai, ezért azt mondta, hogy megbocsátja a béna bűneit. A farizeusok sugdolózni kezdtek: Mit képzel magáról? Ki ő, hogy ilyet mer mondani? Jézus pontosan tudta, hogy mire gondolnak, ezért megkérdezte, hogy szerintük mi a könnyebb? Megbocsátani neki, vagy azt mondani, hogy keljen fel és járjon? S hogy bebizonyítsa, tényleg van hatalma ahhoz, hogy megbocsássa a bűneit, ezt mondta a bénának: Kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza! A béna erre felkelt, fogta az ágyát, amin eddig feküdt, és miközben hazafelé tartott, mindenkinek bátran elmondta, milyen jó az Isten, aki meggyógyította őt. Akik pedig látták, hogyan gyógyult meg a béna, ugyanúgy arról beszéltek, mekkora csodát láttak.


2017. október 18., szerda

Dávid és Góliát története mai nyelven


Oko-sokk1Sámuel 17

Góliát egy majdnem három méter magas, erős, harcedzett férfi volt lándzsával, dárdával, pajzzsal. Le akarta győzni a zsidókat, Isten népét. Ők nagyon féltek, és senki sem mert kiállni az óriás ellen. Góliát beszólt a zsidóknak és Istennek.
Dávid egy parasztfiú volt, nem értett a katonáskodáshoz, mégis kiállt Góliát ellen, mert nem bírta hallgatni, ahogy az Istent és a népét szidja. Góliát kiröhögte Dávidot, amikor meglátta, hogy az milyen „fegyverekkel” jön ellene: bottal, kavicsokkal és csúzlival.
Dávid azt mondta, hogy majd meglátjuk, ki nevet a végén: te a baromi nagy erődben bízol, én pedig Istenben, aki eddig mindig velem volt.
Dávid lőtt a csúzlival, és pont homlokon találta az óriást, aki összeesett. Dávid levágta Góliát fejét annak kardjával, és megmutatta mindenkinek, hogy érdemes Istenben bízni.2017. október 17., kedd

Mózes és a csipkebokor

Szabadhegyi trió


Mózes az égő csipkebokornál

2Mózes 3–4

Mózes a Sínai-félsziget pusztáin vigyázott apósa juhaira. Egészen a Hóreb hegyéig mentek, mikor megjelent előtte az Úr angyala tűzláng formájában egy csipkebokorban. Mózes észrevette, hogy a bokor nem ég el. Nem értette, hogyan lehetséges ez, és odament megnézni ezt a csodát. Mikor odaért, meghallotta a nevét.
– Mózes!
– Itt vagyok! – felelte.
– Ne gyere közelebb! Vedd le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol állsz!


2017. október 16., hétfő

Noé és a bárka – két változatban

 


Éva lányaiNoé, a túlélő 

1Mózes 6–8

Noé Isten egyik kegyeltje volt. Valószínűleg ezt hitbéli megingathatatlanságának és ebből eredő alapvető jóságának köszönhette. Mégis ki lenne az az ember, aki egy látomását követve (melyben Istenével beszélt), hatalmas bárkát épít, hogy felkészüljön egy özönvízre? Napjainkban már nem sok ilyen illetővel találkozni. Noé története páratlan a mai világban. Nos, nézzük, mi is történt akkor.
Noé nyolcfős famíliával rendelkezett, ami feleségéből, fiaiból és azoknak hitveseiből állt. Tiszta lelkületű, becsületes emberek voltak mindannyian, azonban a Föld lakossága isteni szemmel romlottnak tűnt. Elterjedt a gonoszság, s ezt Isten egy özönvízzel akarta megszüntetni. Gyakorlatilag világméretű pusztítás várt mindenre és mindenkire. Azonban Isten Noét és családját figyelmeztette, hogy legyen esélyük a túlélésre. Azt mondta Noénak, hogy életben maradhatnak, ha épít egy háromszintes, gigantikus férőhellyel rendelkező bárkát. Továbbá a – talán a Titanichoz hasonlatos – monstrumot meg kellett töltenie mindennel, amire szükségük van. Alapvető életszükségletekre kell itt gondolni, mint élelem és víz. Ez még rendben is lenne, de mire kellhetett az a rengeteg férőhely? Nyolc embernek...  Nos, itt jön a csavar a történetben. Noénak konkrét utazó állatkertet kellett létrehoznia egy bárkára. Az Úr parancsa szerint minden létező állatfajból egy párat vitt ki a vízre: egy nőstényt és egy hímet. Természetesen, az ő szükségleteik is ellátásra szorultak, szóval számukra is került fel víz és élelem.
Tehát, ezen instrukciók alapján Noé munkához látott. Az egész falu azt hitte, megőrült, amikor a bárka magassága már szinte fölül emelkedett a településen.
Mire az árvíz odaért, már Noé családja és az állatok mind biztonságban, a bárkában voltak. A víz minden szárazföldi élőlényt elpusztított. Végül, öt hónap múlva a bárka megfeneklett. A fennakadást az Ararát-hegy okozta. Ezt követően Noé háromszor próbált meg a kinti világról információt szerezni.