2017. december 12., kedd

A lutheránus Gábor pap


English class


Az Egri csillagok Gábor papja:

Gábor papot bízza meg Dobó István, még a regény elején, hogy az elárvult Bornemissza Gergőt Török Bálint udvarába vigye.
Gábor pap lelkiismeretes, szerető tanítója, nevelője lesz Gergelynek és a Török fiúknak.
Bátor, önfeláldozó tettre szánja magát, amikor a szultán elleni merényletre készül. Gergellyel együtt (aki ekkor már 16 éves) készítik elő a robbantást.
Gábor pap hivatása, hite ellenére határozza el, hogy az országba nagy sereggel érkező szultánt felrobbantja.
Szándékában eltökélt, céltudatos, tudja, hogy vállalkozása nem veszélytelen. Gergely életét meg akarja kímélni, ezért a merénylet hajnalán egyedül indul útnak.
Búcsúlevelet ír a fiaként szeretett Gergelynek, és egyetlen kincsét, Jumurdzsák gyűrűjét ráhagyja.
A merénylet nem sikerül, díszes öltözéke miatt, tévedésből a janicsár agát robbantja fel a szultán helyett.
Súlyosan megsebesül, és később meghal.
Tettével a török szultán további hódítását, az általuk végzett pusztításokat, az öldöklést szerette volna megakadályozni.

Éva lányai


Képzelt levél Gábor pap nevében:

Tisztelt Gróf úr!
Remélem, jó egészségnek örvend Ön és kedves családja. Sajnos én nem szolgálhatok jó hírekkel.
Az országból való távozása óta a török helyzet sokat súlyosbodott. Azt rebesgetik, céljuk az, hogy átvegyék az egész magyarság fölött az uralmat. Nem hinném, hogy a következő egy hétben előrelépés történne, azonban én és egy kedves barátom (nevezetesen Bornemissza Gergely) igencsak aggódunk amiatt, hogy nemsokára egy sor nemkívánatos esemény történik a Királyság határain belül.
Nem régen ismerem Bornemisszát, azonban bizton állíthatom, megbízható, és remélem, hogy e bizalmat elvárhatom öntől is. Ugyanis szeretném, ha beavatást nyerne abba az eseménybe, amit én és ez a fiatalember készülünk véghezvinni. Tesszük ezt abban a reményben, hogy némileg gátolhatjuk az ellenséget.

Éva lányai a keresztelésről


Éva lányai
 


Norina: Hallottam, hogy a hétvégén csoportos keresztelkedés lesz a templomban. Más is jön?
Gy.Bianka: Engem már a szüleim megkereszteltettek, mikor kicsi voltam.
Gabriella: Én keresztszülőként megyek.
Eszter: Mi értelme van annak, hogy megkeresztelkedsz? Időpocséklás, hogy csak azért menj el, hogy három csepp vizet öntsenek a fejedre.
K.Bianka: Az Úr előtt mindannyian egyenlők vagyunk! Nem kötelez senki a keresztségre. Isten egyik ajándéka, hogy a hívei közé tartozzunk.

2017. december 11., hétfő

Jézus feltámadása és a halálunk utáni élet


Szabadhegyi Trió


Téma: Jézus feltámadása és a halálunk utáni élet
Párbeszéd egy hívő és egy hitetlen között
  • Hívő nézőpontja: Úgy gondolom, hogy Jézus az örök életet biztosítja nekünk a halál után is, azért, mert minden gyülekezet és a Biblia is ezt tanítja. Isten azért teremtett meg minket, hogy jó legyen nekünk. A Bibliában több bejegyzés is van, hogy a halál után is van élet. Ezért halálunk után eljutunk a Mennyországba. Azért imádkozunk nap mint nap, hogy Isten segítsen és velünk legyen. Ezért a halálunk után is velünk lesz. És azért írták a Bibliát, hogy több ezer év után is higgyünk Istenben.
  • Hitetlen nézőpontja: Szerintem nincs rá bizonyíték. Szerintem személyesen kell megtapasztalni, az biztos, hogy még senki se élt örök ideig. Ezért a Mennyország nem létezik, mert már ültem repülőn, és a felhők fölött nincsen semmi.

„Mi van a halál után?”

El Shaddai


Hitvita Jegyzőkönyv

Vita kérdése: „Mi van a halál után?”

Vitavezető: Nehéz kérdések ezek az ember életében, és nehéz választ adni – mert pontosan nem tudjuk.
Vannak dolgok, amiket tudunk, amihez a HIT szükséges, hogy elhiggyük – Jézus esetében az alábbi beszélgetések során meglátjuk, hogy a tények magukért beszélnek, hogy van élet a halál után.
Kérdés: Van élet a halál után?      
Felvezető történet: Élet a születés után?
Hiszel a folytatásban?
A szkeptikus csoport: NEM HISZÜNK! Amikor tanultuk a bűneset történetét, azt tanították, hogy a halál a bűn következménye.
A hívők csoportja: MI HISSZÜK, HOGY VAN ÉLET A HALÁL UTÁN! A Biblia beszél „A gazdag és szegény Lázár” története kapcsán, hogy miután Lázár földi élete véget ért, folytatta a mennyországi életét.

2017. december 10., vasárnap

Spártai vita és üzenet


Spártai Tigrisek

Vita

B: Szerintem nem muszáj imádkozni. Mert ha az embernek valami baja van, azt úgyis látja Jézus, nem kell neki elmesélni. Az is lehetséges, hogy elmeséled neki, de nem vesztesz semmit, ha nem mondod el neki.
D: Imádkozni kell, mert Isten nem tudja, hogy fontos-e neked egy dolog.
B: Nem a dolog a lényeg, hanem az, hogy hiszel-e benne, és tudod, hogy Isten Isten, és hogy ismerd őt.
V: Hogy gondoltad azt, D., hogy Isten valamit nem tud? Van olyan, amit nem tud Isten?
B: Nem. Isten biztos, hogy tudja, de lehet, hogy nem akar róla tudomást szerezni, mert az valami rossz dolog.
D: Szerintem vannak dolgok, amikről nem tud.
V: Szerintem mindenről tud. És mégis azt parancsolja, hogy imádkozzunk. Miért parancsolja?
B: Mert ez a kegyelem?
D: Istennek nincs lehetetlen, ő mindent tud.
B: Lehet, hogy azt nem tudja, hogy mi hiszünk-e benne vagy sem. Vannak helyzetek, amikor gondolunk Istenre, és van, amikor nem.
V: Na akkor D., te miért imádkozol?
D: Mert ez hozzátartozik az élethez.
B: De nekem nem minden esetben tartozik hozzá.
V: Szerintem az imádságra nekünk van szükségünk, hogy Istenre gondoljunk.
B: Istenre bármikor és bárhol lehet gondolni.
D: Meg szoktam köszönni neki dolgokat.
V: Azért imádkozunk, hogy kifejezzük neki, hogy hatalma van rajtunk.
D: De hát nincs is hatalma.
V: De, mert a gondolatainkat is ő adja.
B: Hogy akkor azt is ő akarja, hogy ne imádkozzak?
V: Lehet, hogy azt akarja, hogy rájöjj, hogy mennyire szükséged van az imádságra.

 


Karácsonyi üzenet
2017. december 9., szombat

Vita a lombikprogramról

Reformátorok


Hitvita

– Sziasztok!
B. – Köszönöm, hogy eljöttetek találkozónkra, szeretnék veletek beszélgetni valamiről. A katolikus és a protestáns egyházak körében nagy vihart váltott ki a lombikbébiprogram másfajta megítélése.
M. – Az mi?
L. – Én már hallottam róla, de jó lenne, ha elmondanád, hogy mit jelent.
B. – Arról van szó, hogy katolikus testvéreink szerint a nem természetes módon megfogant gyermek nem Istentől való.

Vita a puskázásról

Reformáltak


Hitvita jegyzőkönyve
Téma: Puskázás
Vitapartnerek: Levente (L), Kata (K), Sára (S)

L: Annyi leckét adnak fel a tanárok, hogy a diákok egyszerűen nem tudnak mindent megtanulni. Ezért rákényszerülnek a puskázásra.
K: Mit gondolsz, mit szólnának a szüleid hozzá, ha tudnák, hogy csalsz az írásbelin?
L: Manapság szinte mindenki csinálja, csak nem mindenki meri bevallani.
S: És ha észreveszi a tanár? A csalás bűn, és büntetés jár érte.
L: A tanárok is tudják, hogy puskázunk, és van, aki nem foglalkozik vele, amíg nem feltűnő, ahogy csináljuk. Ingyen jegy, megéri kockáztatni!
K: De egy puskázás után hogy alszol el este? Nyugodt lelkiismerettel tudsz lefeküdni?